Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De MIVB is een verantwoordelijke stedelijke speler. De milieuprestaties van de MIVB blijven verbeteren en de onderneming blijft proactief bijdragen aan de ambities en uitdagingen van Brussel op het vlak van duurzaamheid.

Ze ontwikkelt de toegankelijkheid van haar diensten, bevordert de diversiteit en zet aan tot inclusie en sociale cohesie, zowel binnen de onderneming als bij haar klanten. Ze draagt zorg voor de veiligheid van haar reizigers, haar personeel, derden en voor haar infrastructuur.

Economische uitdaging

Economische uitdaging

Deelnemen aan de investeringen
7 miljard investeringen

Deelnemen aan de investeringen

Tijdens de periode 2019-2030 wordt meer dan 7 miljard geïnvesteerd in een betere mobiliteit voor Brussel. Die grootschalige investeringen worden gefinancierd met de investeringsdotaties die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de MIVB toekent en met de federale steun in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord. Als verantwoordelijk overheidsbedrijf wordt van de MIVB verwacht dat het in de mate van het mogelijke bijdraagt aan de financiering. Daarvoor zette zij een besparingsprogramma op, DRIVE genaamd, dat gebaseerd is op het beginsel van goed bestuur en procesoptimalisatie.

Milieu-uitdaging

Milieu-uitdaging

Zich inzetten voor de planeet
12,3%
verbetering van de energieprestatie

Zich inzetten voor de planeet

De MIVB biedt als openbaarvervoersmaatschappij en bedrijf een oplossing voor milieuvriendelijker verplaatsingen en waakt erover haar ecologische voetafdruk bij haar activiteiten te beperken.

Tussen 2018 en 2022 verbeterde de MIVB haar energieprestaties met 12,3%. Dit goede resultaat is de vrucht van talrijke acties, zoals de aankoop van elektrische en hybride voertuigen, de toepassing van ecologische bouwprincipes, de installatie van zonnepanelen en energiebesparende maatregelen.

Bovendien steunt de MIVB lokale initiatieven. In 2022 zette ze haar samenwerking voort met L'Ouvroir voor de upcycling van haar afval, schonk ze lockers en laptops aan verenigingen, sloot ze een overeenkomst voor het tijdelijke gebruik voor haar werkplaats van Belgrado met de coöperatie in cyclologistiek Urbike en organiseerde ze Repair Cafés op de site Molenwest.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

De MIVB bevordert inclusie en sociale cohesie

De MIVB bevordert inclusie en sociale cohesie

De MIVB gaat veel verder dan haar rol als openbaarvervoersmaatschappij. Ze zet zich dagelijks in voor de stad en haar inwoners. Haar netwerk en haar voertuigen zijn ook ontmoetingsplaatsen, waar de animatie en diversiteit van Brussel, maar ook haar maatschappelijke problemen tot uiting komen.

Het hele jaar door ontwikkelt het team 'Prevention & Social Cohesion' van de MIVB initiatieven om verschillende uitdagingen aan te gaan: sensibilisering en preventie in de scholen, samenwerking met het verenigingsleven om de kansarmen op het net te helpen, uitdelen van warme maaltijden in de winter met de vzw Operatie Thermos, positieve herbestemming van stations in partnerschap met buurtverenigingen, opleiding van medewerkers in maatschappelijke kwesties, socioprofessionele integratie van jonge Brusselaars enzovoort.

Aan boord van haar vernieuwde 'Living Together'-bus gaat de MIVB het terrein op om verschillende doelgroepen te ontmoeten en om Brusselse verenigingen die actief zijn op het gebied van sociale cohesie te ondersteunen.

6.307 maaltijden aangeboden door de MIVB
Beveiliging van het net

Beveiliging van het net

Sensibiliseren en beveiligen

Sensibiliseren en beveiligen

Het hele jaar door lanceert de MIVB verschillende campagnes en acties om haar net veiliger te maken en om zowel de reizigers als de andere weggebruikers bewust te maken van bepaalde gevaren.

Het samenleven met fietsers en stepgebruikers, de vereiste waakzaamheid bij het naderen van de tram of de risico's bij het betreden van de sporen: de MIVB richt zich op thema's die soms gevoelig liggen, soms complex zijn, maar altijd verband houden met de veiligheid op haar net.

Naast deze tijdelijke acties zorgen de teams op het terrein dagelijks voor de veiligheid van het bus-, tram- en metronetwerk. Deze afdeling, die vroeger 'Field Support' heette, is omgedoopt tot 'Customer Experience', om het gemeenschappelijke doel van elk van de teams binnen deze afdeling te benadrukken: de klant begeleiden tijdens zijn hele traject, zowel vanuit technisch, informatief als veiligheidsoogpunt.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Nieuwe mijlpalen inzake toegankelijkheid

Nieuwe mijlpalen inzake toegankelijkheid

De grootste vernieuwing van het jaar is ongetwijfeld de toevoeging van audio-aankondigingen buiten de voertuigen. Daardoor kunnen slechtzienden en mensen die moeite hebben met lezen nu gemakkelijk te weten komen welke bus of tram de halte bereikt.

Informatie is essentieel om mensen met beperkte mobiliteit in staat te stellen hun verplaatsingen te plannen. Daarom zijn na de liften nu ook de roltrappen opgenomen in de mobiele app van de MIVB, zodat de reizigers in realtime kunnen nagaan of ze beschikbaar zijn.

Eind 2022 rondde de MIVB de kaap van driekwart van de stations die toegankelijk zijn: 53 van de 69 (pre)metrostations zijn uitgerust met liften.

Tegelijkertijd zet de MIVB haar talrijke eenmalige en terugkerende acties voort om de toegankelijkheid van haar net te bevorderen en mensen te helpen die zich moeilijker kunnen verplaatsen. Wist u bijvoorbeeld dat zij samenwerkt met het verenigingsleven voor de opleiding van geleidehonden? Elk jaar worden daarnaast tientallen bovengrondse haltes aangepast om het comfort voor de gebruikers en de toegankelijkheid voor voertuigen te verbeteren.

53
met liften uitgeruste stations