Positieve herovering van de ruimte

De MIVB gaat partnerschappen aan met lokale verenigingen om ongeregeldheden en vandalisme te bestrijden en het veiligheidsgevoel in haar stations te versterken. Samen organiseren ze speelse, creatieve en participatieve activiteiten in en rond de stations voor reizigers en/of buurtbewoners. In 2022 kwam het metrostation Bockstael en omgeving in de schijnwerpers te staan.

Met dit partnerschap beoogt de MIVB verschillende doelstellingen:

  • De positieve herovering van het station, de haltes en de omgeving;
  • De versterking van de sociale en stedelijke cohesie;
  • De ontwikkeling van vaardigheden, met name via workshops over digitale inclusie die erop gericht zijn de deelnemers zich de digitale ‘tools’ van de MIVB beter eigen te laten maken;
  • Verhoging van de kennis en kundigheid, met name op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer, in een preventieve aanpak en met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen zoals veiligheid, burgerzin en milieu.

Andere projecten lopen in de stations, zoals de tentoonstellingen van het museum KANAL-Centre Pompidou in het station IJzer of de organisatie van 'Repair Cafés' op de site Molenwest, naast het station Weststation.

Terug naar de rubriek