Hoogtepunten #2022

Hoogtepunten #2022

Edito

Edito

338 miljoen ritten. Dat is bijna een kwart meer dan in 2021. Dit betekent dat in 2022 dagelijks bijna een miljoen Brusselaars, pendelaars en toeristen gebruikmaakten van het MIVB-net.

338 miljoen ritten.
Dat is bijna een kwart meer dan in 2021.

Dit betekent dat in 2022 dagelijks bijna een miljoen Brusselaars, pendelaars en toeristen gebruikmaakten van het MIVB-net. En dit zijn dan nog de resultaten van een jaar dat in de eerste maanden gekenmerkt werd door de Covid-crisis. Het aantal reizigers steeg zelfs in de loop der maanden, met vooral in het weekend pieken boven de cijfers van 2019, dat werd gekozen als referentiejaar. Dit mooie resultaat hebben we te danken aan al die reizigers die vertrouwen stellen in de MIVB en aan de meer dan 10.000 MIVB’ers die zich elke dag inzetten voor een andere soort mobiliteit in Brussel.

De metro kende de grootste stijging, met 129,2 miljoen verplaatsingen, tegenover 96,3 in 2021. De metro blijft het populairste vervoermiddel, goed voor 38,3% van alle verplaatsingen in 2022. De tram volgt met 31,6%, terwijl de bus, die de laatste jaren een indrukwekkende vooruitgang heeft geboekt, met 30,1% van de MIVB-verplaatsingen zijn broertje op sporen op de voet volgt.

In 2022 breidden we het aanbod verder uit om aan de groeiende vraag te voldoen en het comfort van de reizigers te garanderen. Onze trams, bussen en metro's legden 52,7 miljoen kilometer af, dat is 4,25% meer dan in 2021. We zijn bijzonder trots op deze cijfers omdat ze een bewijs zijn van het vertrouwen van de reizigers in het openbaar vervoer in Brussel.

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door tal van nieuwigheden en verwezenlijkingen. Het netwerk heeft er met lijn 73 een buslijn bij, jongeren in Brussel reizen voor één euro per maand, de frequenties zijn weer verhoogd, zoals bijvoorbeeld die van lijn 71... Kortom, de MIVB heeft een aantal vorderingen gemaakt, of het nu gaat om het rollend materieel, de aanpassingen van het netwerk, de toegankelijkheid of de digitale dienstverlening. Al deze verwezenlijkingen bundelden we in dit activiteitenverslag, dat we jullie vandaag met trots voorleggen.

2022 was geen gemakkelijk jaar. Terwijl we blij waren om na een periode van pandemie weer samen te zijn en ons geliefde Brussel opnieuw tot leven te zien komen, voelden we ook de weerslag op ons dagelijks leven van een conflict dat ons overstijgt, de torenhoge energieprijs en de klimaatcrisis die almaar tastbaarder wordt. In deze gespannen context wil de MIVB een stukje van de puzzel zijn die, hopelijk, tot een oplossing zal leiden.

De MIVB en de MIVB’ers zetten zich dagelijks in voor Brussel, haar inwoners, haar bezoekers en iedereen die onze mooie hoofdstad een warm hart toedraagt. Wij zetten ons elke dag in om een efficiënte, kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke mobiliteitsdienst aan te bieden. Naast onze rol als vervoersbedrijf zorgen we ervoor dat we met al onze activiteiten een positieve impact hebben op de stad. Sinds 2018 verbeterden we onze energieprestaties met 12,3%, onder andere dankzij de aankoop van nieuwe, nog milieuvriendelijker bussen en energiebesparende maatregelen. We willen ook dat het openbaarvervoersnetwerk almaar toegankelijker wordt voor iedereen. In 2022 werden nieuwe stations uitgerust met liften en de nieuwste bussen en trams kondigen buiten het voertuig de lijn en de richting aan wanneer ze bij de halte aankomen, wat het leven van slechtzienden vergemakkelijkt. We werken ook samen met talrijke verenigingen. In 2022 droeg de MIVB bij tot de digitale integratie door computerapparatuur te schenken, tot de verkeersveiligheid door sensibiliseringscampagnes, tot de sociale cohesie door de Living Together-bus ter beschikking te stellen en tot de hulp aan de minstbedeelden door deel te nemen aan de Thermos-actie...

Het openbaar vervoer is al twee eeuwen de levensader van de Brusselse hoofdstad. Het spreekt voor zich dat het in de loop der jaren zijn ups en downs heeft gekend. Maar het is daar altijd sterker en beter uitgekomen. Vandaag is koning auto definitief van zijn troon gestoten en dragen we samen bij tot het Brussel van morgen. 337,7 miljoen keer dank aan ieder van jullie die in 2022 voor de bussen, trams en metro's van de MIVB heeft gekozen. We rekenen nog talrijker op jullie in 2023, zodat we de stad samen nog mooier kunnen maken.

[ ... ]

Brieuc de Meeûs

Bestuurder - Directeur-generaal

Merlijn Erbuer

Voorzitter van de Raad van Bestuur

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De MIVB stelt de klant centraal bij alles wat ze onderneemt. Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken, verbetert ze iedere dag de klantervaring door een breed en kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod te bieden dat nieuwe mobiliteitsoplossingen omvat. [ ... ]

100k
abonnees op de nieuwsbrief

Een dynamische en innovatieve onderneming

18
M7-metro's in gebruik

Om het zeer ambitieuze plan voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in het Brusselse gewest te realiseren, wil de MIVB het beheer, de prioriteiten en de toewijzing van haar middelen onder controle houden. Dit terwijl het onderhoud van het bestaande net wordt geoptimaliseerd en ervoor wordt gezorgd dat haar talrijke projecten in de stad worden geïntegreerd. [ ... ]

Trotse en betrokken medewerkers

De MIVB is een belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid in Brussel en creëert een aantrekkelijke professionele omgeving waarin werknemers betekenis vinden, verantwoordelijkheid opnemen, hun talenten ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven. [ ... ]

705
Nieuwe medewerk(st)ers

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door haar rol als verantwoordelijke, voorbeeldige en inclusieve stedelijke actor te vervullen, draagt de MIVB bij aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Ze blijft haar milieuprestaties verbeteren, ontwikkelt de algemene toegankelijkheid van haar diensten en bevordert de sociale cohesie, zowel binnen de onderneming als bij haar klanten. [ ... ]

53
stations uitgerust met liften