Strijden tegen grensoverschrijdend gedrag

In 2022 zette de MIVB haar acties ter bestrijding van grensoverschrijdend gedrag op haar netwerk voort. Het doel van deze acties rond een thema dat de MIVB nauw aan het hart ligt, is van het openbaar vervoer een plaats te maken waar iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht plaats en tijd.

Daartoe voerde de MIVB de verbintenissen van het 'Gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen' uit. Met de vzw CEMEA als partner werden opleidingssessies over intimidatie en seksisme georganiseerd voor opleiders van medewerkers die in contact staan met de reizigers (bestuurders, personeel op het terrein en verkooppersoneel) en voor vertegenwoordigers van elk van deze beroepen.

In 2023 zullen de modules, nog altijd met de hulp van het CEMEA, worden geïntegreerd in de basisopleiding van de betrokken medewerkers.

Terug naar de rubriek