Bevordering van digitale inclusie

De MIVB schonk computerapparatuur die zij niet meer nodig heeft aan verenigingen of scholen, zodat het materiaal nog ten goede kan komen aan de sociaal, economisch of cognitief meest kwetsbare groepen.

In 2022 gaf zij een eerste deel laptops aan vier verenigingen. Ze kunnen worden gebruikt bij activiteiten in verband met digitale inclusie en/of worden aangeboden aan begunstigden die te kampen hebben met sociale en digitale achterstand.

De MIVB zal in 2023 een nieuwe oproep voor donaties doen. Zij is ook van plan om in samenwerking met drie vzw's verschillende digitale workshopformules te testen om verschillende doelgroepen bewust te maken van informatie- en communicatietechnologieën.

Terug naar de rubriek