Steun voor de armsten

De MIVB werkt al vele jaren samen met actoren op het terrein om daklozen en/of verslaafden op haar netwerk te helpen en te begeleiden naar geschikte opvangvoorzieningen. Voor deze sociale en humanitaire opdracht werkt ze samen met verenigingen: Diogenes, Dune, Transit, Dokters van de wereld, het Rode Kruis, Samusocial, Strada, Douche Flux, Modus vivendi, Straatverplegers, Fedasil, Artsen zonder Grenzen, gemeentelijke preventiediensten en Bruss'help.

In 2022 leidde de sociaal-economische context, die door de opeenvolgende crisissen sterk is aangetast, tot een toename van de sociale onzekerheid en van de problemen in verband met drugsgebruik (nieuwe substanties, illegale handel, toename van het aantal gebruikers, gewelddaden enzovoort) in het Brusselse Gewest. Het MIVB-netwerk bleef niet gespaard van de toename van deze verschijnselen, die een gecoördineerde aanpak van alle betrokken partijen vereisen. Een proefproject is gepland voor 2023.

Terug naar de rubriek