Top Employer 2023

Een extern bedrijf voert jaarlijks een audit uit bij de MIVB waarbij alle aspecten van human resources worden geëvalueerd. Dit moet haar kwaliteiten als werkgever voortdurend verbeteren zodat de vervoersmaatschappij concurrerend kan blijven op een almaar krappere arbeidsmarkt. In 2022 kreeg de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij het label van Top Employer voor het 9de opeenvolgende jaar.

Dit label onderscheidt bedrijven die via duidelijk gedefinieerde processen en een innoverend hr-beleid zorgen voor een zo goed mogelijke werkomgeving voor hun werknemers. Tot de criteria die het Top Employer Institute onderzoekt, behoren meer bepaald het onthaal van nieuwe medewerkers, opleidingen, de ontwikkeling van vaardigheden van het personeel en de sociale voordelen die aan het personeel worden geboden.

Terug naar de rubriek