Leiderschap ontwikkelen

Via haar leiderschapsmodel, Drivin'MIVB, bepaalt de MIVB de houding die ze niet alleen van haar managers maar ook onder collega's verwacht voor een efficiënte, harmonieuze en motiverende samenwerking. De vijf pijlers van dit model zijn:

  • Zin geven
  • Moed tonen
  • Integer handelen
  • Aandacht hebben
  • Autonomie aanmoedigen

In 2022 werden bijna 500 werknemers opgeleid, met in totaal 1.898 opleidingsuren. Er is voorrang gegeven aan de eerstelijnsomkadering en aan het personeel van de opleidingscentra en de dispatchings.

Drivin’MIVB wordt opgenomen in het opleidingstraject van alle nieuwe managers.

Terug naar de rubriek