Les dépenses ,en %

Uitgaven

De loonkosten vertegenwoordigen het grootste deel van de werkingskosten van de MIVB: bijna 80% van de operationele kosten, of 621 miljoen euro in 2022, tegenover 577 miljoen euro in 2021. Deze toename is voornamelijk te wijten aan de verschillende loonindexeringen van 2022.

Het effect van de stijgende energieprijzen bleef relatief beperkt dankzij het afsluiten van voorschotcontracten voor het boekjaar 2022.

Terug naar de rubriek