11,02% vrouwen

De MIVB zet haar inspanningen voort om het aandeel vrouwen te vergroten in de onderneming, die van oudsher zeer mannelijk is. Genderdiversiteit vormt een meerwaarde binnen de teams. In 2022 was 37% van de aangeworven bedienden een vrouw. Om het aantal vrouwelijke kandidaten voor aanwerving te verhogen, voert de MIVB gerichte campagnes om genderstereotypen onderuit te halen en meer vrouwen aan te moedigen voor een loopbaan als bestuurster of voor technische of veiligheidsfuncties te kiezen.

In 2022 bereikt het aandeel vrouwen in de onderneming 11%. Dit aandeel stijgt lichtjes bij de bestuurders (+0,2%) en op meer significante wijze bij het leidinggevende personeel (+5%), terwijl het licht daalt onder bedienden (-1,2%) bij wie de hoge mobiliteit op de arbeidsmarkt, waarmee bedrijven in 2022 werden geconfronteerd, een grote weerslag heeft.

Uit het tweejaarlijkse analyseverslag over de loonkloof blijkt dat vrouwen bij de MIVB in 2021 en 2022 globaal beter betaald worden dan mannen. Dit verschil weerspiegelt hun betere positie binnen de onderneming, wat goed nieuws is voor vrouwen bij de MIVB. De classificatie- en remuneratiesystemen garanderen bovendien transparante en progressieve schalen, een gelijke waardering van de ervaring en een gelijke toepassing, ongeacht het geslacht.

Terug naar de rubriek