Een nieuwe adem voor de begraafplaats van Jette

De wijk rond het kerkhof van Jette onderging in de zomer van 2022 een ingrijpende transformatie. De zone werd omgevormd tot een multimodaal knooppunt en bevat nu tram- en bushaltes. De bouwvergunning voor de heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan, tussen de Charles Woestelaan en Guillaume De Greeflaan, en de omliggende wegen werd eind 2021 gewijzigd. De nieuwe versie geeft voorrang aan afwateringsgebieden en steunt op de beginselen van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move.

De werkzaamheden begonnen in 2021 met de vernieuwing van de nutsleidingen: riolering, elektriciteit, waterdistributie, telecommunicatie, enz. In 2022 volgden de aanleg van nieuwe tramsporen en de herinrichting van de wegen, de voetpaden en het park.

Terug naar de rubriek