Schokkende woorden om te sensibiliseren

"Kl***zak, op een dag ga je hiervoor boeten. Je werkt op mijn zenuwen, stuk str***. Wacht maar, we komen elkaar nog wel tegen." De Belgische rapper Youssef Swatt’s begint het eerste refrein van zijn song met deze schokkende zinnen. Het is wel degelijk de bedoeling om te schokkeren, aangezien het MIVB-personeel dergelijke uitdagingen dag in dag uit naar het hoofd geslingerd krijgt.

Youssef Swatt’s vader was buschauffeur en hij twijfelde dan ook niet lang om mee te werken aan deze bewustmakingscampagne waarmee de MIVB wil oproepen tot meer respect voor haar medewerkers, die Brussel elke dag opnieuw in beweging brengen.

In 2022 registreerde de MIVB 745 gevallen van verbale agressie tegen haar personeel. Daarnaast waren er ook 102 gevallen van fysieke agressie. Dit komt neer op ten minste twee gevallen van agressie per dag. In werkelijkheid liggen deze cijfers waarschijnlijk nog hoger, omdat de medewerkers vaak geen aangifte doen van de agressie waarmee zij te maken krijgen, vooral wanneer het om verbale agressie gaat. Elk van deze gevallen is er één te veel.

Terug naar de rubriek