Meer dan 550
mensen opgeleid om de reizigers te vervoeren

De evolutie van het net begeleiden

De komst van nieuwe voertuigen en technologieën op het net gaat gepaard met nieuwe opleidingsbehoeften. Bij de metro vereisen de ingebruikname van de M7-metrostellen en de installatie van het nieuwe CBTC-signalisatiesysteem de opleiding van het technisch, onderhoudspersoneel en bestuurders rond de specifieke kenmerken van deze voertuigen.

De MIVB moderniseert niet alleen haar vloot maar ook haar net. Het nieuwe signalisatie- en beveiligingssysteem voor het metronet wordt binnenkort operationeel. De dispatchers en de technische teams moeten de nieuwe functionaliteiten van het systeem onder de knie krijgen. Het Metro Training Center werkte de opleidingen uit in 2022 en het betrokken personeel kan de opleidingen in 2023 volgen.

Het Training Center Surface staat in voor alle opleidingen voor de entiteiten Tram en Bus. In 2022 werd een opleiding ‘eco-reflexen’ ontwikkeld. Deze moet de reflexen opfrissen die bestuurders moeten aannemen in de omgeving van kritieke plaatsen, bv. bij het naderen van een wissel of een kruispunt. De opleiding bekijkt ook de goede praktijken voor milieuvriendelijker rijgedrag, bv. het voertuig in neutrale stand plaatsen om energie te besparen, anticiperen op remmen ...

In 2022 leidde het Training Center Surface ongeveer 400 buschauffeurs en 90 trambestuurders op, terwijl het Metro Training Center ongeveer 70 mensen opleidde om de metro te besturen.

Terug naar de rubriek