Van recycling tot upcycling

Restjes stof, dekzeilen van werven, oude valideringstoestellen... In de handen van de medewerkers van het maatwerkbedrijf L'Ouvroir krijgen deze voor de vuilnisbak bestemde voorwerpen een nieuw leven.

Het concept staat bekend als 'upcycling' en is erop gericht afvalmaterialen terug te winnen om er nieuwe voorwerpen van te maken die nuttig zijn in het dagelijkse leven. Deze aanpak strookt volledig met de milieuvisie van de MIVB, die haar afvalproductie zoveel mogelijk tracht te beperken. Door samen te werken met L'Ouvroir steunt de MIVB bovendien deze Brusselse onderneming die de vaardigheden van personen met een handicap bevordert. De producten uit deze samenwerking zijn te koop in de onlineshop www.mivbstore.be.

Vanuit het idee van het (her)waarderen van voorwerpen opende de MIVB een Repair Café op de site Molenwest, naast het Weststation. Dit initiatief ging in 2021 van start en zet de vaardigheden van de MIVB-medewerk(st)ers in voor de reparatie van alledaagse voorwerpen (steps, naaimachines, fietsen enzovoorts) en kleine huishoudelijke apparaten.

Terug naar de rubriek