Buslijn 73 versterkt het netwerk

Buslijn 73 versterkt het netwerk

Het busplan werd verder uitgerold, met bijkomende aanpassingen van het netwerk in 2022. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de aanleg van de nieuwe buslijn 73, die het Zuidstation met COOVI verbindt. Dit is de zesde lijn die in het kader van het busplan is gecreëerd. Deze lijn bevordert de ontsluiting in de omgeving van de snel ontwikkelende Industrielaan en biedt tegelijk aansluitingen met de metrolijnen 2, 5 en 6.

De invoering van de nieuwe lijn 73 ging gepaard met de samenvoeging van de lijnen 75 (Goede Lucht – Helden) en 98 (COOVI – Helden). De nieuwe lijn die met deze fusie werd gecreëerd, kreeg nummer 75 en verbindt Goede Lucht met Helden.

In 2022 werd het busplan voltooid, waardoor het aanbod op de buslijnen tussen 2018 en 2022 met 30% toenam. Het plan voorziet nog in verdere verbeteringen na 2022, die geleidelijk worden doorgevoerd naarmate de nodige aanpassingswerken aan de weg kunnen gebeuren.

De busvloot is tegenwoordig ook groener: er zijn ongeveer 400 hybride bussen en 37 elektrische bussen. De MIVB test ook een waterstofbus op haar netwerk.

Terug naar de rubriek