De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De MIVB wil haar klanten een efficiënte en aangename algemene mobiliteitservaring bieden, die op hun verwachtingen anticipeert en hen in elke fase van hun traject begeleidt.

In die optiek waarborgt ze de groei en de kwaliteit van het openbaarvervoersaanbod en werkt ze actief mee aan de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten in Brussel.

Barometer 2022

Barometer 2022

Betrokken en tevreden klanten
7,3/10
Tevredenheid bij klanten

Betrokken en tevreden klanten

Meer dan 15.000 reizigers namen deel aan de tevredenheidsbarometer van 2022 en gaven de MIVB en haar diensten een score van 7,3/10. Deze grootschalige enquête wordt jaarlijks door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd. Met de resultaten kan de MIVB de impact van haar investeringen beoordelen en prioriteiten voor verbeteringen vaststellen.

Frequenties, aansluitingen, rijstijl, contact met het personeel en informatie in de voertuigen behoren tot de elementen van de reiservaring die het sterkst verbeteren. Het comfort en de stiptheid van de voertuigen, die beide 6,9/10 scoorden in 2020 en 2021, zijn stabiel, en dat ondanks de toename van het aantal reizigers en de terugkeer van de verkeersdrukte. De reizigers geven aan dat hun veiligheidsgevoel toenam in 2022.

Van de drie vervoerswijzen is de bus degene waarvan de tevredenheidsscore het meest toeneemt. Met 6,9/10 scoort die bijna even goed als de tram (7,2/10) en de metro (7,3/10). De geleidelijke invoering van het busplan maakte het mogelijk om 30% meer plaatsen aan te bieden dankzij de herschikking van de trajecten en de creatie van nieuwe lijnen, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de reizigers. De MIVB-vloot breidde uit met 400 nieuwe hybride bussen. Zo genieten reizigers moderne, milieuvriendelijkere voertuigen die zijn uitgerust met audio- en scherminformatie.

De metro blijft het favoriete vervoermiddel met een tevredenheidsscore van 7,3/10. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2020 en 2021, maar blijft nog altijd beter dan voor de Covid-crisis. In 2022 werd de betrouwbaarheid van het ondergrondse netwerk op de proef gesteld door de transformatie- en moderniseringswerken. De aanpassingen voor de installatie van nieuwe signalisatie- en beveiligingssystemen zorgden ervoor dat de beschikbaarheid van de voertuigen niet altijd kon worden gegarandeerd, wat op piekmomenten soms tot overbelasting leidde. Momenteel loopt een herstelplan, waardoor de situatie geleidelijk stabiliseert. Deze moeilijkheden werden geaccentueerd door de toenemende aanwezigheid van daklozen in de stations. Het fenomeen nam het afgelopen jaar zulke proporties aan dat het de tevredenheid van de reizigers over de netheid, het veiligheidsgevoel en de ervaring in de stations aantast. Deze gevoelige maatschappelijke kwestie vereist een gecoördineerde en structurele aanpak door alle bevoegde actoren. De regering wil in samenwerking met de vrijwilligerssector een proefproject opzetten in het station Naamsepoort. Van haar kant spaart de MIVB kosten noch moeite door preventieacties te organiseren en erop toe te zien dat zij een zo menselijk mogelijke aanpak hanteert.

Reizigersaantallen

Reizigersaantallen

337,7 miljoen ritten

337,7 miljoen ritten

Het aantal reizigers op het MIVB-net blijft toenemen. Het steeg in januari en februari tot respectievelijk 66% en 76% en tegen het einde van de zomer tot 84% van het niveau van 2019. Voor het volledige jaar 2022 lag het aantal ritten op 79% van het niveau van 2019. Dat is een stijging met 23% ten opzichte van 2021.

Reizigers namen ook nieuwe mobiliteitsgewoonten aan, die tot uiting komen in de reizigersaantallen op het MIVB-netwerk. Thuiswerk heeft gevolgen voor het woon-werkverkeer (12-14%), terwijl het openbaar vervoer almaar vaker wordt gebruikt in het weekend en in de daluren. Buiten de spitsuren keerde het aantal reizigers terug naar een niveau dat dicht bij dat van 2019 lag en zelfs meermaals hoger was, met name op zondag.

De MIVB is dus goed op weg om de reizigersaantallen van voor de Covid-crisis terug te winnen en is verheugd over het hernieuwde vertrouwen van de reizigers in haar diensten.

Fréquentation , en %

Aanbod

Aanbod

52,7 miljoen kilometer afgelegd

52,7 miljoen kilometer afgelegd

In 2022 legden de MIVB-voertuigen 4,25% meer kilometers af dan in 2021. Dit is grotendeels te danken aan het verbeterde aanbod op het busnet. Op veel lijnen verbeterden de frequenties, zoals op buslijn 71, die nu tijdens de spits om de 4 minuten rijdt. Het MIVB-busnet heeft er sinds maart 2022 ook een lijn bij, met de creatie van buslijn 73 in het kader van het busplan.

Noctis in cijfers:
  • 11 nachtbuslijnen
  • 15 jaar actief
  • 2,5 miljoen km op de teller
9,7 miljard plaatsen-kilometers

Places-km réelles en service voyageurs en millions

9,7 miljard plaatsen-kilometers

De reizigerscapaciteit van de MIVB-voertuigen wordt uitgedrukt in plaatsen-kilometers. De plaatsen-kilometers stemmen overeen met het aantal beschikbare plaatsen in alle bussen, trams en metro's samen, vermenigvuldigd met het aantal afgelegde kilometers. Die maatstaf is gebruikelijk in de vervoerssector. Het is een indicator die niet alleen rekening houdt met het aantal aangeboden plaatsen, maar ook met de frequentie van de voertuigen.

Streven naar voortdurende verbetering

Streven naar voortdurende verbetering

Streven naar voortdurende verbetering

Streven naar voortdurende verbetering

Zonder haar klanten zou de MIVB als een tram zonder sporen zijn. Dat heeft de MIVB goed begrepen. Daarom ontwikkelt ze haar diensten voortdurend om almaar beter aan de behoeften van haar klanten te voldoen.

Jongerenabonnementen aan 12 euro in Brussel, ondersteuning van grote evenementen in de hoofdstad, wijzigingen van haar mobiele app en de diensten in haar stations, zoals nieuwe geldautomaten: de MIVB zette tal van acties op ten voordele van haar klanten. Daarnaast rondde ze de testversie van haar mobiele MaaS-app af en bepaalde mijlpalen voor de app die in 2023 aan het grote publiek zal worden aangeboden.

De MIVB begeleidt werven

De MIVB begeleidt werven

De geboorte van een metro

De geboorte van een metro

De werkzaamheden voor metrolijn 3 vorderden goed in 2022. In het Albertstation kwam er een extra verdieping bij om metrolijn 3 op termijn te kunnen ontvangen. De tramverdieping wordt momenteel ingericht en het nieuwe eindpunt zal in 2023 klaar zijn voor gebruik. Aan de kant van de Stalingradlaan werd ongeveer 1 kilometer wand gebouwd, d.w.z. 2 wanden over een afstand van ± 500 m, vanaf het midden van het Zuidpaleis tot het Baraplein. Deze wanden vormen de buitenmuren en funderingen van de nieuwe metro-infrastructuur.

De MIVB werkt hand in hand met de lokale autoriteiten om de betrokken wijken te ondersteunen. In de Stalingradwijk konden bewoners en voorbijgangers een tentoonstelling over het leven van Toots Thielemans ontdekken op de werfpanelen van het toekomstige metrostation, dat de naam van de beroemde jazzartiest zal dragen. In de omgeving van het Zuidstation schitteren dan weer werken van de Brusselse fotografe Marie-Françoise Plissart onder de spoorbrug.