Inkomsten

De verkeersontvangsten stegen verder in 2022. Ze vertegenwoordigden een totaal van 265 miljoen euro, hetzij 21% meer dan in 2021. Die stijging ligt in de lijn van de toename van het aantal ritten, dat 23% hoger lag dan het jaar ervoor. Hoewel de gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn, zijn deze resultaten bemoedigend en wijzen ze op een geleidelijke terugkeer naar het niveau van 2019.

De gewestelijke dotaties zijn deels aangepast om de extra kosten door de gezondheidscrisis en de inflatie te compenseren. Van haar kant streeft de MIVB er voortdurend naar haar kostenbeheersing te optimaliseren en haar efficiëntie te verbeteren.

Les recettes ,en %

Terug naar de rubriek