Trotse en betrokken medewerkers

Trotse en betrokken medewerkers

De MIVB telt meer dan 10.000 medewerkers. Het bedrijf streeft ernaar om voor hen een aantrekkelijke professionele omgeving te bevorderen waarin werknemers betekenis kunnen vinden, hun verantwoordelijkheden kunnen opnemen, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven.

Samen stellen de medewerkers van de MIVB hun knowhow en competenties ten dienste van de klanten en van de mobiliteit van vandaag en morgen. Dankzij hun inzet zorgen ze ervoor dat de openbaarvervoersmaatschappij haar opdrachten waarmaakt en de uitdagingen aangaat die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan haar toevertrouwt.

Human resources

Human resources

De drijvende krachten achter mobiliteit
10.355
medewerkers

De drijvende krachten achter mobiliteit

Hoewel het jaar van start ging met nog enkele herinneringen aan de gezondheidscrisis, stond 2022 toch vooral in het teken van een hervatting van het leven in de stad. De MIVB ging verder met de uitvoering van vele maatregelen om haar vervoersaanbod voortdurend te verbeteren, dankzij de betrokkenheid van degenen die het netwerk en al zijn radertjes doen werken, op het terrein of achter de schermen, 365 dagen per jaar.

In 2022 gingen 705 nieuwe medewerkers aan de slag bij de MIVB. Aan het eind van het jaar telde de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij in totaal 10.355 personeelsleden, of 10.113 voltijdse equivalenten. Dit betekent een toename van het personeelsbestand met +1,31% ten opzichte van 2021.

Het zijn de mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten voor de mobiliteit in Brussel en ten dienste staan van al wie zich dagelijks in de hoofdstad verplaatst.

Evolution de l’effectif

Aanwervingen

Aanwervingen

De MIVB is voortdurend op zoek naar nieuw talent

De MIVB is voortdurend op zoek naar nieuw talent

De MIVB voert zeer veel projecten uit ten voordele van de mobiliteit in Brussel: verhoging van de frequenties, nieuwe lijnen, nieuwe trams, metro's en elektrische bussen, nieuwe signalisatie voor de metro, aanpassing van de remises voor de elektrificatie van de vloot, digitalisering ... Om deze uitdagingen aan te gaan, is de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De meeste vacatures zijn er bij de bestuurders, met 200 openstaande betrekkingen bij de bus, 130 bij de tram en ongeveer 50 bij de metro. Deze aanwervingen zijn nodig om nieuwe voertuigen en nieuwe lijnen in gebruik te kunnen nemen en om de frequentie te kunnen verhogen. De MIVB is ook op zoek naar personeel om de reizigers op het net te begeleiden en hun veiligheid te garanderen, en naar technische profielen voor het onderhoud van de voertuigen en de infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

600
vacatures in 2023
Socioprofessionele inschakeling

Socioprofessionele inschakeling

De socioprofessionele inschakeling versterken

De socioprofessionele inschakeling versterken

De gezondheidscrisis liet vooral sporen na bij jongeren: schooluitval, moeilijkheden om een baan te vinden in bepaalde sectoren ... De MIVB werkt al meerdere jaren samen met Actiris om Brusselse jongeren toegang te geven tot een eerste job en te helpen hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Van de zowat 100 jongeren die in 2022 bij de MIVB als multimodale medewerker aan de slag gingen, hadden er 75 een positief heroriënteringsgesprek om toegang te krijgen tot een nieuwe functie binnen de onderneming. Sinds 2014 is 44% van de jongeren die van deze integratieregeling gebruik konden maken, nog altijd actief binnen de MIVB. Uit deze cijfers blijken het belang en de voordelen van deze gepersonaliseerde benadering.

In 2022 bracht de MIVB verdere verbeteringen aan in het integratietraject, met de invoering van een begeleidingsboekje, exitgesprekken en een herziening van het proces van begeleiding van de stagiairs door het lokale management.

Young Starters: een springplank naar werk

Young Starters: een springplank naar werk

Om ingenieurs en technische bachelors aan te trekken, lanceerde de MIVB in 2017 het programma ‘Young Starters’. Het biedt jonge afgestudeerden met weinig of geen beroepservaring de mogelijkheid om drie opdrachten van telkens acht maanden uit te voeren binnen de MIVB, in drie verschillende afdelingen, en op die manier de richting te kiezen die het best aan hun verwachtingen beantwoordt.

In 2022 kozen acht Young Starters met een diploma van burgerlijk of industrieel ingenieur of een technisch bachelordiploma voor de MIVB om er hun professionele loopbaan te starten. In 2023 koestert de MIVB de ambitie om opnieuw acht Young Starters te verwelkomen. Deze win-winsituatie is voor de MIVB een echte kans om deze profielen aan te trekken en in dienst te nemen, want ze zijn bijzonder gewild op de arbeidsmarkt.

Opleiding

Opleiding

De MIVB cultiveert haar talent
642.976
opleidingsuren

De MIVB cultiveert haar talent

Niet alleen rekruteren is een uitdaging, dat geldt ook voor de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers. Elk jaar leidt de MIVB honderden nieuwe werknemers op om haar bussen, trams en metro's te besturen. Bovendien is permanente opleiding essentieel om in een functie te groeien, nieuwe vaardigheden te verwerven of naar een nieuwe job binnen de onderneming over te stappen. Elk jaar worden nieuwe opleidingen gecreëerd op basis van de behoeften, van specifieke programma's die worden ontwikkeld of van geïdentificeerde verbeterpunten.

In 2022 leidde het Metro Training Center het personeel op in de specifieke kenmerken van de nieuwe M7-metrostellen en bereidde de volgende opleidingsfase in 2023 voor, waarbij de nadruk ligt op het nieuwe CBTC-veiligheids- en reguleringssysteem.

Bovengronds ging de terugkeer naar een drukker stadsleven gepaard met een toename van de aanwezigheid van zwakke weggebruikers en van het autoverkeer op de openbare weg. Bij de tram werd een nieuwe opleiding ontwikkeld om de bestuurders opnieuw bewust te maken van goede praktijken om ongevallen te voorkomen, maar ook om het energieverbruik te verminderen door een rustiger rijstijl aan te nemen.

In 2022 startte een opleiding voor het personeel om klanten te helpen in geval van seksuele intimidatie, om hen op te vangen en te begeleiden.

Het leiderschapstraject Drivin'MIVB startte in 2020 en werd het hele jaar 2022 doorgezet: bijna 500 mensen volgden de opleiding, terwijl het leiderschapsmodel werd geïntegreerd in het opleidingstraject voor nieuwe managers.

Diversiteit

Diversiteit

Allemaal MIVB'er, allemaal verschillend

Allemaal MIVB'er, allemaal verschillend

De MIVB is een van de grootste werkgevers in Brussel. Diversiteit staat centraal en maakt deel uit van het DNA van de vervoersmaatschappij. De specifieke kenmerken van elk individu zijn waardevol voor de onderneming en vormen een rijkdom die zij graag wil cultiveren.

In 2022 startte de MIVB een participatief proces om haar neutraliteitsbeleid opnieuw te bepalen. De integratie van personen met een handicap in de onderneming bleef deel uitmaken van de prioriteiten in samenwerking met de vzw Diversicom.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van de vrouw kregen de werknemers de gelegenheid om deel te nemen aan een opleidingsworkshop over seksisme, georganiseerd door de vzw Touche Pas à Ma Pote waarmee de MIVB al vele jaren samenwerkt.

Welzijn van de medewerkers

Welzijn van de medewerkers

De MIVB luistert naar haar personeel

Zij die Brussel laten bewegen, zij die voor jouw verwanten zorgen

De MIVB luistert naar haar personeel

De MIVB zorgt voor het welzijn van haar werknemers en biedt hen begeleiding wanneer ze het moeilijker hebben, hetzij via de steun van sociale adviseurs, hetzij via het programma voor psychosociale bijstand. Om de teams almaar beter te ondersteunen, zijn de sociaal adviseurs opgeleid in bemiddeling.

Vooral de medewerkers op het terrein krijgen te maken met niet alleen verbaal maar ook fysiek geweld. Via een doelbewust schokkende campagne deelde de MIVB deze trieste vaststelling en riep ze op tot meer respect voor al wie Brussel dag in dag uit in beweging brengt.

2022 was ook het jaar van een terugkeer naar de normale gang van zaken voor het personeel. De MIVB maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens een groot personeelsfeest alle medewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de gezondheidscrisis. Medewerkers van alle afdelingen en alle hiërarchische niveaus konden elkaar ontmoeten in het gezellige MIVB Village dat speciaal voor hen werd opgesteld in de marge van het Couleur Café-festival.