Neutraliteit heroverwogen met het personeel

Volgend op een ordonnantie van de arbeidsrechtbank van Brussel begon de MIVB met een proces om haar neutraliteitsbeleid te herdefiniëren. Deze participatieve aanpak maakt deel uit van een door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vastgesteld kader.

Het proces werd gevoerd in samenwerking met een gespecialiseerde externe partner, C-Lever, en omvatte meerdere fasen: bezoeken op het terrein, werkgroepen, enquêtes, focusgroepen, rondetafelgesprekken, een projectdag... Ongeveer 200 managers werden ook opgeleid in het omgaan met de diversiteit van overtuigingen. De tijdens dit proces verzamelde elementen dragen bij tot de ontwikkeling van het toekomstige neutraliteitsbeleid dat in 2023 aan het beheerscomité wordt voorgelegd.

Terug naar de rubriek