Investeringen

De MIVB zette haar programma voor het onderhoud, de verbetering en de vernieuwing van haar netwerk voort. Deze investeringen waren in 2022 goed voor een bedrag van 329,4 miljoen euro.

Dit programma omvat de inzet en vernieuwing van installaties in de werk- en stelplaatsen van de MIVB, alsook IT- en netwerkapparatuur, sporen en elektrische kabels, en de aankoop van nieuwe voertuigen.

329,4 MILJOEN € GEÏNVESTEERD IN 2022
Terug naar de rubriek